an image
Škola první pomoci
Tatarkova 20
Praha 4
Email: robert.kamenik@centrum.cz

Telefon: 775 942 366

PostHeaderIcon Vítáme Vás na stránkách Školy první pomoci


Fotografie lektoru

 

Jsme organizace založená profesionálními záchranáři. Naším cílem je seznámit širokou veřejnost se základy poskytování první pomoci a resuscitace. V neposlední řadě Vám pomůžeme splnit podmínky stanovené zákoníkem práce uvedené v § 101. Hlavním úkolem se stala snaha snížit nechuť k poskytování první pomoci, se kterou se setkáváme při své každodenní praxi na ulicích. Neochota pomáhat pramení především z toho, že si lidé nejsou jisti svými znalostmi z první pomoci a bojí se něco udělat. Chceme vám pomoci tuto jistotu nalézt. Naučíme Vás jak pomoci…

Proč se učit první pomoc?

Měli bychom si uvědomit, proč je znalost první pomoci tak důležitá. Základy poskytování první pomoci by měli být nejzákladnějšími znalostmi každého z nás. Ovládáme složité domácí spotřebiče, v menu mobilního telefonu se pohybujeme s naprostou jistotou, vypalujeme CD, vlastníme řidičské průkazy. Přesto velká část z nás neumí zaklonit hlavu, zastavit krvácení, mačkat hrudník, kroky mnohem jednoduší. Nevíme, kdy se můžeme ocitnout v situaci, kde jedinou šancí pro přežití jsou znalosti jiného člověka.

Podpora-odborný garant
Vývoj vzdělání
an image

Naši lektoři jsou pro Vás zárukou kvality. Vybíráme je pouze z řad profesionálních záchranářů. Naše nároky na jejich vzdělání jsou velmi přísné. Vysokoškolské studium je již standardem. Sami procházejí několikrát ročně specializovanými kurzy, kde si prohlubují teoretické i praktické vědomosti a učí se jak učit. Být dobrým učitelem je stejně těžký úkol, jako být dobrým záchranářem.

Strategie do budoucna
an image

Jako záruku profesionální kvality, jsme se rozhodli v horizontu několika měsíců vstoupit do rodiny úspěšných společností, které uspěly v nelehkém úkolu a získaly certifikát kvality ISO. V rámci dalšího rozvoje našich lektorů, se snažíme v dohledné době rozšířit vzdělávací aktivity o další jazyky. K anglickému jazyku přibude jazyk německý.

PostHeaderIcon Pro koho jsou určeny naše aktivity?


Naše služby již využili společnosti a instituce jako Dekra Česká republika, VÚJE- ústav jaderné energetiky, Hasiči Škoda a.s. člen Volkswagen group, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Fyzikální ústav Řež, Kaufland ČR, SMP hotel Olympic, dceřinné společnosti firmy ČEZ a.s. a mnohá další. Státní a soukromé vzdělávací organizace a školy v Praze a širokém okolí, pro které jsme připravili již po několikáté aktivity za ceny odpovídající jejich rozpočtům a taky neziskové organizace, které školíme v rámci dobročinnosti. Účast široké veřejnosti na našich kurzech je čím dále častěji běžným jevem, za co jim všem vřele děkujeme a o to více si jejich zájmu vážíme.